dil ögren

Rusça Temel Düzey Dersleri

Rusça Dili öğrenmek için en çok tercih dillerden biridir.

Rusça, Beyaz Rusça ve Ukraynaca ile birlikte Hint-Avrupa dil ailesinin Slav Dilleri grubunun Doğu Slav Dilleri alt grubuna girer. 20. yüzyılda politik açıdan önemli bir dil olan Rusça, Birleşmiş Milletlerin resmi dillerinden biridir. Rusça dünya üzerinde en çok konuşulan 7. dildir.

Rusça Kiril alfabesini kullanır. Çünkü Latin harfleri Rus dilindeki tüm sesleri ifade etmek için yeterli değildir.Rusça'da vurgu çok önemlidir. Rus dilindeki kelimelerdeki vurgunun hiçbir kuralı yoktur. Bu yüzden kelimeleri öğrenirken vurguyu da ezberlemek gerekir. Rusça sözcüklerde vurgunun belli bir Rusça Dili dünya genelinde 158 milyon insan tarafından konuşulmaktadır. Rusça Öğrenme alanında sizler için Rusça temel düzey dersleri hazırladık. Temel Rusça Öğrenme konusunda sizlere yardımcı olacak bu dersleri tekrar tekrar çalışarak temel düzey Rusçanızı geliştirebilirsiniz.