dil ögren

İngilizce Dil Bilgisi

İngilizce dilbilgisi dediğimizde bu dilin omurgası anlamına gelmektedir.İngilizce dilbilgisi konuları ile ingilizce dilinin işleyişini öğreneceksiniz.İngilizce dilbilgisi dersleri aşağıda yer almaktadır. İngilizce dilbilgisi konularına özellikle detaylı bir şekilde çalışın dilin temelini öğrenmek için bu şartı kendinize en önemli hedef olarak koymanız gerekmektedir.

İngilizce Dil Bilgisi:Passive Voice, Relative Clauses, Reported Speech, Time Clauses, There is / there are, Have got / has got, Used to, Modals, If Clause - Conditionals, Imperatives, Causatives, Adjectives, Adverbs, Conjunctions