dil ögren

Almanca Temel Düzey Dersleri

Almanca Dili öğrenmek için en çok tercih dillerden biridir.

38 ülkede yaklaşık 120 milyon kişinin konuştuğu Almanca, özellikle Almanya, İsviçre ve Avusturya'da konuşulmaktadır. Türkiye'de 25.000 kadar Alman ikâmet etmektedir.

Almanca Dili dünya genelinde 120 milyon insan tarafından konuşulmaktadır. Almanca Öğrenme alanında sizler için Almanca temel düzey derslerihazırladık. Temel Almanca Öğrenme konusunda sizlere yardımcı olacak bu dersleri tekrar tekrar çalışarak temel düzey Almancanızi geliştirebilirsiniz.

Almanca Temel Düzey Dersleri